СИГНАЛИ ПО ЗЗЛПСПОИН

Сигнал съгласно Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), за нарушение или установена реална опасност от извършване на нарушение се подават писмено или устно до служителя на „Джой Фешън“ ЕООД (наричано Дружеството), определен за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали по този закон.

Може да подадете сигнал:

  1. Писмено:
    1. Чрез попълване на Формуляр по образец и депозирането му при служителя на Дружеството, определен за приемане и разглеждане на сигнали по ЗЗЛПСПОИН;
    2. Чрез попълване на Формуляра на място при отговорния служител в Дружеството;
    3. Чрез изпращане на попълнен Формуляр по електронна поща на адрес:   eli.nikolova@joyoptics.com, която се отваря само от отговорния служител;
    4. Чрез изпращане на попълнен Формуляр в писмо или пратка по пощата или чрез куриерска служба до Дружеството на адрес: гр. София, ул. Плачковица № 1А, като обозначите върху плика „Сигнал по ЗЗЛПСПОИН“.
  2. Устно -  На среща със служителя на Дружеството, определен за приемане и разглеждане на сигнали по ЗЗЛПСПОИН. Срещата трябва да бъде на неговото работно място, в неговото работно време. В този случай служителят ще попълни Формуляра с предоставените от Вас данни. След попълването на Формуляра служителят ще Ви покани да го подпишете.

Подписването на Формуляра от Ваша страна не е задължително.

Независимо от начина на подаването му, към Формуляра може да приложите каквито прецените документи, подкрепящи сигнала. За да бъде приет и разгледан сигналът Ви, е задължително да попълните всички данни във Формуляра, в т.ч. Вашите индивидуализиращи данни - собствено, бащино и фамилно име, както и данни за последващ контакт с Вас.

За взетите от Дружеството решения по Вашия сигнал ще бъдете информирани в срок от 3 месеца след потвърждаването на получаването на сигнала и отстраняването на евентуални нередовности в него. При неудовлетвореност от Ваша страна от предприетите мерки по отношение на подаден от Вас сигнал, можете да се обърнете за съдействие към националния орган по ЗЗЛПСПОИН - Комисия за защита на лични данни.

Регистрирай се за нашия бюлетин тук!
x

Всеки месец ще получаваш най-актуалните ни предложения и промоции.